Vodné túry  info-trasy

túry trasa odkiaľ kam dĺžka plavby  v hod dĺžka v km
 1
Vodný kolový mlyn Tomášikovo - Jahodná 1/5 - 2/5 7,5 km
2 Jahodná - Topoľníky-most 5 - 6 22 km
3 Jahodná - Topoľníky-prístavisko (Malý Dunaj) 6 - 7 25 km
4 Description Description Description