Počasie

O rieke

Malý Dunaj je pomalá a mierna rieka meandrujúca nížinnou krajinou - rameno Dunaja, s dĺžkou 128 km. Lenivým miernym prúdom sa v ši-rokých meandroch zarezáva do Podunajskej nížiny, čím spolu s hlavným tokom Dunaja vytvára Žitný ostrov - najrozsiahlejší riečny ostrov v Eu¬rópe. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje v Bratislave. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním, sa pri Komárne do Dunaja vracia. Do Malého Dunaja sa vlievajú prítoky Čierna Voda a Klátovský potok. Brehy rieky sú osídlené len sporadicky v porovnaní s inými riekami na Slovensku. Po Bratislavskej Vrakuni nasledujú obce Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, Jelka, Potôňske Lúky, Jahodná, Kolárovo. Spo¬menuté obce sú vzdušnou čiarou od seba vzdialené často len pár kilometrov, ale plavbou po rieke to v niektorých prípadoch vydá i na celodennú plavbu. Dediny Vlky, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Tomá- šikovo či Trstice ležia síce v blízkosti Malého Dunaja, z rieky ich však nezbadáte. Okolie Malého Dunaja tvoria lúky a polia, ktoré sú od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa, so svojou typickou faunou a flórou.

Z vodáckeho hľadiska je to rieka obťažnosti ZW C, čo znamená ľahká, vhodná aj pre začiatočníkov a rodiny s deťmi. Rieka tečie na niekto­rých úsekoch rýchlejšie, na iných úsekoch vytvára tzv. oleje za ktorými nasledujú hate a obligátne prenášanie lodí. Malý Dunaj z pohľadu vodného turistu je vhodný i pre začiatočníkov, či rodiny s deťmi. Splavný je po celom toku a počas celého roka. Na rieke sú vybudované dve priehrady. Ich vzdutie je cca 3 km dlhé. Prvá, pri Novej Dedinke sa prenáša po pravej strane. Druhá pri Tomášikove vFavo. Rieka na mnohých miestach vytvára ostrovy a mŕtve ramená, avšak hlavný tok je zreteľne čitateľný, takže akékoľvek obavy zo zablúdenia sú zbytočné. Čaro Malého Dunaja vytvára okolie rieky: nádherné lužné lesy, dre­vené vodné mlyny, prírodné táboriská, vodácke krčmy so studeným čapovaným pivom a pečenými rybami, ranče, na ktorých si môžete zajazdiť na koňoch, partie vodákov, ktorých stretávate na svojej vodnej púti.

Vodné mlyny

  Vodné mlyny

Mlynárstvo patrilo na našom území vždy medzi najrozšírenejšie re­meslá. Jeho rozvoj bol úzko spätý s vynálezom vodného kolesa. Vodné mlyny sa na území Slovenska rozšírili až po relatívnom ustálení po­merov v Európe v 8. a 9. storočí. Ich dynamický rozvoj nastal koncom 13. storočia. V súčasnosti sú na Malom Dunaji zachované vodné mlyny v Jelke, Tomášikove, Jahodnej a Dunajskom Klátove. Jediný lodný mlyn sa zachoval v Kolárove.

 Vodný mlyn v Jelke

Obec Jelka sa nachádza na ľavom brehu Malého Dunaja, prvá písomná zmienka pochádza z r. 1197. V obci sa nachádza najstarší a najväčší zákonom chránený exemplár platana na našom území. Neďaleko obce, v mieste, kde sa koryto Malého Dunaja rozširuje na štrkovom podloží, sa nachádza technická pamiatka - vodný kolový mlyn. Mlyn bol re-konštruovaný v roku 1994 a odvtedy sa v ňom nachádza expozícia mlynárstva, prístupná širokej verejnosti. V blízkosti mlyna je skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Priľahlá lúka slúži ako pláž, aj ako táborisko pre vodákov splavujúcich rieku.

 Vodný mlyn v Tomášikove

Vodný mlyn z roku 1895 sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2 km za obcou Tomášikovo. Stojí na agátových koloch a s brehom ho spája drevená lávka .Zachoval sa prakticky v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku. Obhliadka mlyna je možná za finančný príspevok. Ochotný správca Vám vysvetlí všetko o tom ako to kedysi v mlyne fungovalo, dokonca Vám spustí mlynské koleso. Neďaleko mlyna sa nachádza prírodné táborisko.

 Vodná pila a mlyn pri Jahodnej

Sedem kilometrov nižšie po prúde Malého Dunaja od Tomášikovského vodného mlyna leží obec Jahodná. V Jahodnej sa nachádzajú zvyšky vodnej píly a mlyna, ktoré v roku 1999 zrekonštruoval ich súčasný majiteF - Západoslovenské energetické závody v Dunajskej Strede, žiaľ pre verejnosť nie sú sprístupnené. Zaujímavý pohľad na pílu a mlyn sa naskytne vodákom priamo z rieky, dá sa k nim však dostať aj pešo, prípadne autom.

Popis cesty

Jelka

Obec Jelka sa nachádza na ľavom brehu Malého Dunaja, prvá písomná zmienka pochádza z r. 1197. V obci sa nachádza najstarší a najväčší zákonom chránený exemplár platana na našom území. Neďaleko obce, v mieste, kde sa koryto Malého Dunaja rozširuje na štrkovom podloží, sa nachádza technická pamiatka - vodný kolový mlyn. Mlyn bol rekonštruovaný v roku 1994 a odvtedy sa v ňom nachádza expozícia mlynárstva, prístupná širokej verejnosti. V blízkosti mlyna je skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Priľahlá lúka slúži ako pláž, aj ako táborisko pre vodákov splavujúcich rieku.

 Potônske Lúky

Na Lúkách sa nedá táboriť, zato keď sa vyíodíte pod mostom, vo vzdialenosti asi 100 m od vody sa nachádzajú výborne zásobené potraviny, kde zoženiete aj také vymoženosti ako napr. Ibalgin na boľavú hlavu.

 Tomášikovo

Asi 1 km pod Tomášikovským presypom, pod stavidlami na sútoku malého Dunaja a Čiernej Vody sa nachádza Tomášikovský vodný mlyn. Hneď za ním na ľavom brehu sa nachádza veľmi pekné prírodné táborisko na lúke medzi prastarými vŕbami. Nie sú tu síce žiadne možnosti občerstvenia ale miesto je naozaj prekrásne.

 Jahodná

V Jahodnej sa nachádza vodácke táborisko na miestnom futbalovom štadióne. Pokiaľ sa poplavíte ďalej, pod zrekonštruovanou vodnou pílou naďabíte na príjemnú reštauráciu Alba Régia, kde sa dobre najete. Hneď za reštauráciou sa nachádza ohradený kemping pre vodákov, kde sa dá táboriť za 60 Sk na osobu: v cene ie toaleta, sprcha s teplou vodou, ohnisko ako aj požičanie vozíka na dopravu lodí od vody do areálu kempingu. Ak tu táboríte v sobotu večer, informujte sa či sa náhodou v Alba Regii nechystá rómska svadba, v opačnom prípade hrozí Buba Mara od večera až do rána, takže sa síce dobre zabavíte, ale zato sa vôbec nevyspíte.

 Topoľníky

Obec Topoľníky sa nachádza pri sútoku Malého Dunaja a Klátovského ramena, vo východnej časti Žitného ostrova neďaleko mesta Dunajská Streda. Táboriť a občerstviť sa dá v areáli termálneho kúpaliska pri ramene Malého Dunaja, ktoré ponúka v lete kúpanie v troch bazénoch s teplotou vody 36 °C.

 Dúfame, že uvidíme:

 Fauna

Nutria riečna - Myocastor coypus Volavka popolavá - Ardea cinerea Volavka biela - Egretta alba Orliak morský - Haliaeetus albicilla Labuť hrbozobá - Cygnus olor Kormorán veľký - Phalacrocorax carbo Užovka obyčajná - Natrix natrix Korýtko riečne - Unio crassus Hadovka obyčajná - Calopteryx virgo

 Flóra

Leknica žltá - Nuphar lutea Žaburinka menšia - Lemna minor Pálka širokolistá - Typha latifolia Trsť obyčajná- Phragmites australis Divozel veľkokvetý - Verbascum densiflorum Štiav konský - Rumex hydrolapathum Kosatec žltý - Iris pseudacorus Lopúch väčší - Arctium lappa

 Huby
Sírovec obyčajný - Laetiporus sulphureus

Kilometraž

1 60,5    odbočení vl od Dunaje na ř.km. 1865,8
160       jezpřenést stavidla
159,3    jezpřenést stavidla v 5m, dlouhé přenášení
159,2    mostprod. (produktovod - roury)
158,9    mostprod.
158,8    mostž
158,7    mostprod.
157,5    mosts
156,5    4x dráty vysokého napětí
154,5    mosts Bratislava vl.
153       mostp
151,1    mosts mostž Vrakuňa; vlaková zastávka 400m vp
151       mostprod.
150,8    mostž + 50m mostprod. + 50m mostprod. nízký !!
145       mosts
142,5    vl letiště, mostp letištní lávka se signálními světly
141,4    most pri Bratislave vp
139,6    mosts Malinovo vp
139,5    dráty vysokého napětí
136,6    2x dráty vysokého napětí
135,8    mosts + 100 m Tábořiště Dronte Malý Dunaj
134,1    dráty vysokého napětí
133,3    vp Malenovské rameno (oddělené stavidly)
131,6    vl chata (hausbót)
130,8    Tábořiště vl  - totemová louka
129,5    most (norná stěna)
129,1    začátek vzdutí
128,8    dráty vysokého napětí
128,5    jezpřenést v 3m
127,6    mosts Tomášov vp
123,6    ostrov, mostp
120       ostrov
118       dráty vysokého napětí
117,7    dráty vysokého napětí
111,2    mosts Zlaté Klasy 3 km vp
110,5    dráty vysokého napětí
105       dráty vysokého napětí
104       vl Jelka - restaurace hospoda, dráty vysokého napětí
102,5    dráty vysokého napětí
100       Tábořiště vp, ostrov
99,6      mosts Nový Život 2 km vp
97,3      ostrov vl průjezdné
95,5      Tábořiště vl camp, kůly - rozvalený  jez, vl vodní mlýn
94,7      Tábořiště vl camp
92         vp domy
89,3      vp domy
85,8      vp domy
82,3      dráty vysokého napětí
80,5      Potonská Luka mostp,  Tábořiště vp camp na hřišti, hospoda
78         dráty vysokého napětí, vp domy
74,2      odbočení kanálu Čierna Voda vl
73,9      přenéstjez v 2m
72,8      Tomášikovo vl
70,7      dráty vysokého napětí
69         dráty vysokého napětí
67,2      mosts Jahodná vl + 1 km rozvalený  jez
66,7      Tábořiště vl camp  na hřišti
66,5      dráty vysokého napětí
65,7      ostrůvky
65         dráty vysokého napětí
64,5      dráty vysokého napětí, ostrůvky, hospoda vp restaurace
64         mostp
55         ostrov, Tábořiště vl
53,5      dráty vysokého napětí
52,5      ostrůvky
50,8      Trstice vl +2,5 km přívoz
49         dráty vysokého napětí
46         rameno vp
44,1      mosts Topoľníky 2 km vp
40         Tábořiště vp, vp ústi
38,6      ú. Čierna Voda vl
35         ostrov
31,5      dráty vysokého napětí
25,8      mosts Kolárovo vp
24,9      ú. Váh vl, dále začátek Vážský Dunaj160,5    odbočení vl od Dunaje na ř.km. 1865,8
160       jezpřenést stavidla
159,3    jezpřenést stavidla v 5m, dlouhé přenášení
159,2    mostprod. (produktovod - roury)
158,9    mostprod.
158,8    mostž
158,7    mostprod.
157,5    mosts
156,5    4x dráty vysokého napětí
154,5    mosts Bratislava vl.
153       mostp
151,1    mosts mostž Vrakuňa; vlaková zastávka 400m vp
151       mostprod.
150,8    mostž + 50m mostprod. + 50m mostprod. nízký !!
145       mosts
142,5    vl letiště, mostp letištní lávka se signálními světly
141,4    most pri Bratislave vp
139,6    mosts Malinovo vp
139,5    dráty vysokého napětí
136,6    2x dráty vysokého napětí
135,8    mosts + 100 m Tábořiště Dronte Malý Dunaj
134,1    dráty vysokého napětí
133,3    vp Malenovské rameno (oddělené stavidly)
131,6    vl chata (hausbót)
130,8    Tábořiště vl  - totemová louka
129,5    most (norná stěna)
129,1    začátek vzdutí
128,8    dráty vysokého napětí
128,5    jezpřenést v 3m
127,6    mosts Tomášov vp
123,6    ostrov, mostp
120       ostrov
118       dráty vysokého napětí
117,7    dráty vysokého napětí
111,2    mosts Zlaté Klasy 3 km vp
110,5    dráty vysokého napětí
105       dráty vysokého napětí
104       vl Jelka - restaurace hospoda, dráty vysokého napětí
102,5    dráty vysokého napětí
100       Tábořiště vp, ostrov
99,6      mosts Nový Život 2 km vp
97,3      ostrov vl průjezdné
95,5      Tábořiště vl camp, kůly - rozvalený  jez, vl vodní mlýn
94,7      Tábořiště vl camp
92         vp domy
89,3      vp domy
85,8      vp domy
82,3      dráty vysokého napětí
80,5      Potonská Luka mostp,  Tábořiště vp camp na hřišti, hospoda
78         dráty vysokého napětí, vp domy
74,2      odbočení kanálu Čierna Voda vl
73,9      přenéstjez v 2m
72,8      Tomášikovo vl
70,7      dráty vysokého napětí
69         dráty vysokého napětí
67,2      mosts Jahodná vl + 1 km rozvalený  jez
66,7      Tábořiště vl camp  na hřišti
66,5      dráty vysokého napětí
65,7      ostrůvky
65         dráty vysokého napětí
64,5      dráty vysokého napětí, ostrůvky, hospoda vp restaurace
64         mostp
55         ostrov, Tábořiště vl
53,5      dráty vysokého napětí
52,5      ostrůvky
50,8      Trstice vl +2,5 km přívoz
49         dráty vysokého napětí
46         rameno vp
44,1      mosts Topoľníky 2 km vp
40         Tábořiště vp, vp ústi
38,6      ú. Čierna Voda vl
35         ostrov
31,5      dráty vysokého napětí
25,8      mosts Kolárovo vp
24,9      ú. Váh vl, dále začátek Vážský Dunaj