[./kilometraz_new.html]
[./vodne_tury.html]
[./clny.html]
[./firemne_akcie.html]
[./kontakt.html]
[./fotogaleria.html]
[Web Creator] [LMSOFT]

O rieke

Malý Dunaj je pomalá a mierna rieka meandrujúca nížinnou krajinou - rameno Dunaja, s dĺžkou 128 km. Lenivým miernym prúdom sa v ši-rokých meandroch zarezáva do Podunajskej nížiny, čím spolu s hlavným tokom Dunaja vytvára Žitný ostrov - najrozsiahlejší riečny ostrov v Eu¬rópe. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje v Bratislave. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním, sa pri Komárne do Dunaja vracia. Do Malého Dunaja sa vlievajú prítoky Čierna Voda a Klátovský potok. Brehy rieky sú osídlené len sporadicky v porovnaní s inými riekami na Slovensku. Po Bratislavskej Vrakuni nasledujú obce Most pri Bratislave, Malinovo, Tomášov, Jelka, Potôňske Lúky, Jahodná, Kolárovo. Spo¬menuté obce sú vzdušnou čiarou od seba vzdialené často len pár kilometrov, ale plavbou po rieke to v niektorých prípadoch vydá i na celodennú plavbu. Dediny Vlky, Hrubý Šúr, Hurbanova Ves, Tomá- šikovo či Trstice ležia síce v blízkosti Malého Dunaja, z rieky ich však nezbadáte. Okolie Malého Dunaja tvoria lúky a polia, ktoré sú od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa, so svojou typickou faunou a flórou.

Z vodáckeho hľadiska je to rieka obťažnosti ZW C, čo znamená ľahká, vhodná aj pre začiatočníkov a rodiny s deťmi. Rieka tečie na niekto­rých úsekoch rýchlejšie, na iných úsekoch vytvára tzv. oleje za ktorými nasledujú hate a obligátne prenášanie lodí. Malý Dunaj z pohľadu vodného turistu je vhodný i pre začiatočníkov, či rodiny s deťmi. Splavný je po celom toku a počas celého roka. Na rieke sú vybudované dve priehrady. Ich vzdutie je cca 3 km dlhé. Prvá, pri Novej Dedinke sa prenáša po pravej strane. Druhá pri Tomášikove vFavo. Rieka na mnohých miestach vytvára ostrovy a mŕtve ramená, avšak hlavný tok je zreteľne čitateľný, takže akékoľvek obavy zo zablúdenia sú zbytočné. Čaro Malého Dunaja vytvára okolie rieky: nádherné lužné lesy, dre­vené vodné mlyny, prírodné táboriská, vodácke krčmy so studeným čapovaným pivom a pečenými rybami, ranče, na ktorých si môžete zajazdiť na koňoch, partie vodákov, ktorých stretávate na svojej vodnej púti.

Vodné mlyny

Mlynárstvo patrilo na našom území vždy medzi najrozšírenejšie re­meslá. Jeho rozvoj bol úzko spätý s vynálezom vodného kolesa. Vodné mlyny sa na území Slovenska rozšírili až po relatívnom ustálení po­merov v Európe v 8. a 9. storočí. Ich dynamický rozvoj nastal koncom 13. storočia. V súčasnosti sú na Malom Dunaji zachované vodné mlyny v Jelke, Tomášikove, Jahodnej a Dunajskom Klátove. Jediný lodný mlyn sa zachoval v Kolárove.

Vodný mlyn v Jelke

Obec Jelka sa nachádza na ľavom brehu Malého Dunaja, prvá písomná zmienka pochádza z r. 1197. V obci sa nachádza najstarší a najväčší zákonom chránený exemplár platana na našom území. Neďaleko obce, v mieste, kde sa koryto Malého Dunaja rozširuje na štrkovom podloží, sa nachádza technická pamiatka - vodný kolový mlyn. Mlyn bol re- konštruovaný v roku 1994 a odvtedy sa v ňom nachádza expozícia mlynárstva, prístupná širokej verejnosti. V blízkosti mlyna je skanzen zameraný na poľnohospodársku minulosť obce. Priľahlá lúka slúži ako pláž, aj ako táborisko pre vodákov splavujúcich rieku.

Vodný mlyn v Tomášikove

Vodný mlyn z roku 1895 sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí na brehu Malého Dunaja, asi 2 km za obcou Tomášikovo. Stojí na agátových koloch a s brehom ho spája drevená lávka .Zachoval sa prakticky v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie, s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku. Do mlyna sa dá aj nazrieť, vstupné je 20 Sk pre dospelých, 10 Sk pre dieťa. Ochotný správca Vám vysvetlí všetko o tom ako to kedysi v mlyne fungovalo, dokonca Vám spustí mlynské koleso. Neďaleko mlyna sa nachádza prírodné táborisko.

Vodná pila a mlyn pri Jahodnej

Sedem kilometrov nižšie po prúde Malého Dunaja od Tomášikovského vodného mlyna leží obec Jahodná. V Jahodnej sa nachádzajú zvyšky vodnej píly a mlyna, ktoré v roku 1999 zrekonštruoval ich súčasný majiteF - Západoslovenské energetické závody v Dunajskej Strede, žiaľ pre verejnosť nie sú sprístupnené. Zaujímavý pohľad na pílu a mlyn sa naskytne vodákom priamo z rieky, dá sa k nim však dostať aj pešo, prípadne autom.

Predpoveď počasia

  
counter